Tiếng Việt
Du Tử Lê
Lời Du Tử Lê - Nhạc Đăng Khánh