Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê, Nhạc: Trúc Hồ, Ca Sĩ: Lê Tâm