Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Phạm Đình Chương - Trình Bày: Ý Lan