Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Khoa Nguyễn - Tiếng Hát: Tịnh Hiếu