Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê. Nhạc:Từ Công Phụng, Ca sĩ:Vũ Khanh