Tiếng Việt
Du Tử Lê
Thơ: Du Tử Lê - Nhạc: Phạm Anh Dũng - Ca sĩ: Xuân Thanh